Oldalbetöltés, kérem várjon...ADATVÉDELEM


A bonolact.hu üzemeltetője, a Rubenza Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

  1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Rubenza Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 3.; asz.: 13573950-2-13)

  1. A kezelt adatok köre

Általános:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzíthető a felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

Az esetleges látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A bonolact.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

  1. Az adatkezelés időtartama

A bonolact.hu üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

  1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, kizárólag kapcsolattartás céljából.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

  1. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 3), illetve a rubenzapharma@rubenza.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 48 órán belül kerül sor.

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-68498/2013

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.bonolact.hu tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a Magyarországi személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit vettük alapul.

  1. Egyéb rendelkezések:

A bonolact.hu tartalmazhat más, külső weboldalakra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget természetesen nem vállalunk.

A bonolact.hu fenntartja a jogot, hogy az olvasók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi jogokhoz kapcsolódó adatok és információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a jövőben megváltoztassa.


Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot!